Błąd
  • XML Parsing Error at 1:113. Error 9: Invalid character

Wysoki wzrost inflacji w styczniu

W dniu wczorajszym tj. 15.02.2011r. Gwny Urzd Statystyczny poda dane dotyczce inflacji w styczniu. Wskanik wzrostu cen zaskoczy chyba nawet najwikszych optymistw, bo w odniesieniu stycze do stycznia wynis a 3,8%. Przypomnijmy, e w grudniu wskanik ten wynis 3,1% a w listopadzie 2,7%. Najwicej w styczniu wzrosy ceny odziey, obuwia oraz usug transportowych, bo a o 7,2%, koszty eksploatacyjne mieszka o 6,1%, a ywno i napoje bezalkoholowe o 4,8%.

Więcej…

 

Najwaniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia tj. rody 19 stycznia 2011 roku dla Polskiego Rynku Kapitaowego jest decyzja Rady Polityki Pieninej o podniesieniu stp procentowych o 25 punktw bazowych. Od jutra tj. 20 stycznia 2011 roku stopa referencyjna wynosi bdzie 3,75% , stopa redyskonta weksli 4%, stopa lombardowa 5,25%, stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowany przez Narodowy Bank Polski przyjte przez banki 2,25%.

Więcej…

   

Zoto odzyskuje swj blask

Sawomir Safarzyski

Przez cae wieki inwestycje w metale szlachetne uwaane byy za najpewniejsze. Zoto byo rdem i gwarancj bogactwa. Jeszcze kilkanacie lat temu, najpopularniejszym sposobem lokowania kapitau w Polsce byo zoto, biuteria i obce waluty przechowywane w bieliniarkach.

1Otwarcie naszego rynku po 1989 roku spowodowao, e lokaty w metale szlachetne przestalimy traktowa jako jedyny sposb zachowania wartoci naszych oszczdnoci. Metale szlachetne, ktre przez wieki byy podstawowym rodkiem tezauryzacji, straciy w naszych oczach magiczne znaczenie. Stay si surowcem przemysowym. Wmwiono nam, e nawet w razie wiatowego krachu, ich ceny bd si prawdopodobnie ksztatowa podobnie jak innych surowcw. Kiedy atmosfera na wiecie jest spokojna, cena zota na rynku nie ulega zazwyczaj wikszym wahaniom, a decyduj o niej przede wszystkim popyt i poda. Sytuacja ta zmienia si, gdy na rynku pojawia si napicie. W takich momentach zainteresowanie zotem znacznie wzrasta.

Więcej…

   

Strona 18 z 18

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>