Błąd
  • XML Parsing Error at 1:113. Error 9: Invalid character

środa, 04 kwietnia 2012 14:04

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieninej pozostawia stopy procentowe na dotychczasowym poziomie pomimo deklaracji przez cz czonkw ich podniesienia.

Gwnym powodem takiej decyzji Rady bya obawa przed spowolnieniem gospodarki spowodowanej wysokimi stopami. Sytuacja powinna wyjani si po kwietniowym ogoszeniu wysokoci inflacji. W marcu oczekiwana inflacja wynosia 4,2% wobec 5% w lutym poda NBP.

 

poniedziałek, 12 marca 2012 17:17

Na rynku detalicznym obligacje pod wzgldem przeznaczenia moemy podzieli na dwie grupy :

Przeznaczone dla klienta indywidualnego , stowarzysze oraz organizacji spoecznych i zawodowych :

  • Obligacje dwuletnie
  • obligacje czteroletnie
  • obligacje dziesicioletnie

Przeznaczone dla klienta indywidualnego i podmiotw prawnych

  • obligacje trzyletnie

W lutym resort Skarbu Pastwa po raz pierwszy od wielu lat postanowi uatrakcyjni ich oprocentowanie.

Więcej…

   

środa, 07 marca 2012 15:01

Kto majcy bardzo niskie dochody, moe powiedzie, e nigdy nie uda mu si oszczdzi na koniec miesica wymaganych 10% dochodw.

Zgoda, oszczdzanie wymaga dyscypliny wewntrznej, dyscyplin wewntrzn atwo jest jednak wspomc przez dziaania socjotechniczne polegajce na tym, e ju od pierwszego dnia po otrzymaniu wynagrodzenia przelewamy kwot oszczdnoci na wyodrbniony rachunek najlepiej w innym banku i najlepiej za porednictwem zlecenia staego, rachunek ten automatycznie przyjmuje otrzymane rodki jako lokat, co utrudnia ich odjcie.

Więcej…

   

wtorek, 06 marca 2012 16:01

W opublikowanym wywiadzie w gazecie Parkiet nr 52 z 3 - 4 marca 2012 roku Richard Duncan autor midzy innymi ksiki ?Corruption of Capitalism? analizujc gwnie przyczyny obecnej sytuacji gospodarczej twierdzi, e byo ni odejcie w latach 60-tych i
70- tych od parytetu zota w stosunku do walut narodowych. Pozwolio to Bankom Centralnym na zwikszenie iloci gotwki. Pokryciem na zwikszone finansowanie byy pocztkowo kredyty gospodarstw domowych.

Więcej…

   

Wpisany przez Marek Styski poniedziałek, 05 marca 2012 13:09

Kady z pracujcych zadaje sobie czasem pytanie jakie wiadczenie otrzyma przechodzc na emerytur gdy przyjdzie na to czas? Pytanie to jest tym bardziej istotne w wietle ostatnich doniesie prasowych dotyczcych trudnej sytuacji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych oraz trudnej sytuacji demograficznej jaka ma nastpi w Polsce za 20 ? 30 lat. Niepokoj take doniesienia dotyczce rzdowych planw wstrzymania przekazywania skadek z ZUS do II Filaru czyli OFE. Niepokj budzi take wysoko wiadczenia jaka ma by wypacana z ZUS.

Więcej…

   

piątek, 02 marca 2012 16:08

Ksizka Richada Kocha pt. Sztuka wyboru akcji jest w mojej ocenie podstawowa lektur, dla wszystkich, ktrzy zamierzaj bezposrednio inwestowa na giedzie. Autor w sposb syntetyczny przedstawia wiekszo wiodcych strategii inwestowania w akcje, podkrelajc, e sukces nie ley w samej strategii, ale w odpowiednim dopasowaniujej do wasnych predyspozycji psychicznych i emocjonalnych.

Więcej…

   

Strona 3 z 18

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>