Błąd
  • XML Parsing Error at 1:113. Error 9: Invalid character

czwartek, 29 grudnia 2011 11:12

W czterech komunikatach giedowych spka Mulico sp. z o.o. zalena od Zbigniewa Jakubasa poinformowaa o nabyciu od dnia 23.11 2011 - 45881 szt. akcji Mennicy S.A. za kwot 498 tys. z Spka kupowaa akcje na wolnym rynku. rednia cena nabycia wyniosa 10, 86 z za akcj. Kupiony pakiet akcji wynosi 0, 078 kapitau akcyjnego spki.

W zaobserwowanych operacjach nie byo by moe nic dziwnego, ot gwny udziaowiec kupuje na koniec roku troch akcji za 0, 5 mln z ? moe, eby podnie ich cen na dzie bilansu rocznego.

Wytumaczenie takie wydaje si sensowne zwaszcza, gdy przypomnimy, e Mulico sp. z o.o. w dniu 7.09 2011 sprzedaa 200 tys. akcji w ramach odpowiedzi na skup akcji wasnych za kwot 2, 26 mln z.

Jednak, gdy spojrzymy na wszystkie ujawnione transakcje po dniu sprzeday akcji to zauwaymy, e mulico prawie nazajutrz po sprzeda akcji rozpocz ich odkup. Czyli co Zbigniew Jakubas jednak wierzy w spk? Odpowied twierdzca wydaje si w peni zasadna.

Zastanwmy si, co przyciga tego znaczcego inwestora giedowego do Mennicy.

Więcej…

 

poniedziałek, 12 grudnia 2011 15:18

W trakcie zakoczonego w dniu 22.11.2011 walne zgromadzenie akcjonariuszy podjo uchwa o obnieniu kapitau zaoycielskiego o kwot 7 305564 z. jednoczenie podjto uchwa o obnieniu kapitau akcyjnego z kwoty 59137700 do kwoty 51832136.

Powysze uchway koczy proces skupu akcji wasnych realizowanych przez spk w przecigu prawie caego roku , na podstawie wczeniejszych uchwa WZA .

W trakcie posiedzenia podjto take uchwa o wniesieniu wyodrbnionego oddziau spki ? dziau sprzeday i marketingu i wyodrbnionego podmiotu stanowicego 100 % wasno Mennicy S.A. . Warto aportu zostanie ustalona po wycenie niezalenych biegych rewidentw.

Więcej…

   

wtorek, 15 listopada 2011 16:45

W opublikowanym raporcie za III kwarta 2011 r. TF SKOK pochwalio si przychodami wynoszcymi 23654 tys. z przy przychodach w III kwartale 2010 wynoszcymi 11523 tys. z . Jednoczenie zysk netto III kwartau wynis 840 tys. z przy stracie w analogicznym okresie -886 tys. z .

Narastajco za 3 kwartay przychody firmy wyniosy 63874 tys z ( 2010 ? 30161 tys. z )

A zysk wynis 840 tys. z przy stracie w analogicznym okresie 2010 wynoszcej ? 7469 tys. z .

Dobre wyniki finansowe III kwartau, zgodne z naszymi przewidywaniami, firma zawdzicza midzy innymi wczeniu do wyniku finansowego przychodw i zyskw przejtych firm tj. HSO oraz TZ SKOK. Poprawia si take rentowno podstawowej dziaalnoci.

Rynek bardzo pozytywnie zareagowa na te dobre wyniki finansowe . Cena akcji w cigu kilku dni wzrosa z poziomu 2,5-2,6 gdzie tkwia od duszego czasu do poziomu 3,2-3,3 z/akcj i ma jak si wydaje tendencje rosnca.

   

czwartek, 01 września 2011 14:42

W skonsolidowanym raporcie procznym spka pokazaa wzrost przychodu w stosunku do ubiegego wynoszca odpowiednio 541414 tys. z przy 411.070 tys. z Jednoczenie w I proczu osigna zysk netto wynoszcy 30080 tys. z przy 38937 w I proczu 2010 r.

Analizujc wyniki MENNICY S.A. warto zwrci uwag na segmenty jej dziaalnoci

Więcej…

   

czwartek, 01 września 2011 14:07

W opublikowanym wczoraj tj. 31.08.2011 sprawozdaniu finansowym za I procze 2011 roku spka wykazaa 40220 tys. z przychodu ( w porwnaniu z 18638 w analogicznym okresie 2010 r.) oraz pokazaa strat netto wynoszc 354 tys. z ( przy stracie w analogicznym okresie 2010 r. wynoszcej 6 583 tys. z ) .

Więcej…

   

sobota, 23 lipca 2011 16:59

Zoto zrobio istotny krok milowy, przeamujc barier 1600 dolarw. Ale tak, jak pewne jest, e mwimy o tym w tym tygodniu, tak samo pewne jest to, e bdziemy jeszcze mwi o kolejnym studolarowym skoku ceny, poniewa wiatowi inwestorzy szukaj bezpiecznej przystani dla swoich inwestycji.

Dzieje si tak dlatego, e rok 2011 jest peen kryzysw zaufania na caym wiecie i nie wiadomo, co nas jeszcze czeka.

Więcej…

   

Strona 5 z 18

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>