Błąd
  • XML Parsing Error at 1:113. Error 9: Invalid character

środa, 25 maja 2011 15:50

W opublikowanym raporcie za I kwarta 2011 r. wykazaa przychd w wysokoci 4116,4 tys. z przy przychodzie w analogicznym okresie roku ubiegego wynoszcym 1575,9 tys. z . Wzrs tez zysk netto , ktry wynis 7,5 tys z przy stracie w I kwartale 2010 wynoszcej 338,4 tys. z .

Więcej…

 

poniedziałek, 16 maja 2011 16:53

W komunikacie take z dnia dzisiejszego spka pochwalia si przychodami 269 669 tys. z oraz zyskiem wynoszcym 16495 z . W analogicznym okresie roku ubiegego spka osigna 205784 tys. z oraz strat ? 13746. Pomimo tych rewelacyjnych wynikw notowania spki nadal stoj w miejscu ? czybymy czekali na split.

   

poniedziałek, 16 maja 2011 16:45

W opublikowanych dzi komunikatach spka zwouje na dzie 28.06.2011 tym razem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne ma zatwierdzi sprawozdanie finansowe, ale ma take przeznaczy cay ubiegoroczny zysk wynoszcy ponad 14301 mln z na kapita zapasowy. Taka rekomendacj ma zamiar zoy zarzd argumentujc to istotnymi wydatkami inwestycyjnymi.

Jest to zaskakujca informacja bo jeszcze miesic temu zarzd potulnie akceptowa dania akcjonariuszy dot. skupu akcji wasnych, nie majc adnych pomysw co zrobi, ze znaczn gotwka jaka generowaa spka w latach ubiegych.

Więcej…

   

poniedziałek, 16 maja 2011 16:19

Zarzd spki w opublikowanym dzi raporcie przedstawi swoja propozycje dotyczc wypaty dywidendy za rok poprzedni. Na jej wypat postanowi zarekomendowa walnemu zgromadzeniu kwot 14997 tys. z co daje 10 z na jedna akcj. Reszt zysku tj. kwot 32741 tys. z zarzd proponuje przeznaczy na kapita zapasowy spki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma by 07.07.2011 , natomiast dniem wypaty 22.07.2011 .

   

Przychody spki w I kwartale 2011 r. wzrosy do kwoty 11088 tys. z przy przychodach w analogicznym okresie ub. r. wynoszcych 8 615 tys. z . Strata netto wyniosa ? 1853 tys. z przy stracie ubiegorocznej wynoszcej ? 2063 tys. Odnosi si wraenie, e optymizm jaki zapanowa wrd akcjonariuszy po wynikach IV kwartau ur. r. wyparowa tak samo szybko jak si pojawi . Wyniki spki nadal s niestety beznadziejne , a jaskki nadziei majce przynie zmiany gdzie odleciay.

   

poniedziałek, 16 maja 2011 16:05

Przychody Stalprodukt S.A w pierwszym kwartale 2011 wyniosy 482219 tys. z przy przychodach w analogicznym okresie ubiegego roku wynoszcych 362441 tys. z . Pomimo wzrostu przychodw o ponad 33 % zysk netto spki spad do kwoty 31343 tys. z przy zysku w I kwartale 2010 wynoszcym 45013 tys. z .

Przyczyny tego spadku w ocenie zarzdu spowodowane s wzrostem konkurencj

Więcej…

   

Strona 7 z 18

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>