Błąd
  • XML Parsing Error at 1:113. Error 9: Invalid character

środa, 27 kwietnia 2011 15:10

Wzrost przychodw oraz niewielki spadek zysku netto tak mona podsumowa wyniki I kwartau 2011 Budimexu. Niestety pomimo zgodnoci wynikw z wczeniejszymi zapowiedziami rynek negatywnie je przyj i akcje spki spaday przez cay dzie o ponad 2 % . A oto szczegy wynikw :

W I kwartale 2011 roku Grupa Budimex uzyskaa przychody ze sprzeday w wysokoci 797 818 tysicy zotych, co stanowi wzrost o 38,21% w porwnaniu do przychodw uzyskanych w tym samym okresie 2010 roku.

Zysk brutto ze sprzeday w pierwszym kwartale 2011 roku wynis 94 360 tysicy zotych, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie osign warto 85 487 tysicy zotych. Rentowno brutto sprzeday w pierwszym kwartale 2011 roku wyniosa zatem 11,83%, a w pierwszym kwartale roku poprzedniego wskanik ten wynosi 14,81%.

Grupa wypracowaa zysk z dziaalnoci operacyjnej w wysokoci 57 879 tysicy zotych, natomiast w pierwszym kwartale roku 2010 - w wysokoci 67 609 tysicy zotych. Zysk z dziaalnoci operacyjnej w pierwszym kwartale 2011 roku stanowi 7,25% wartoci przychodw ze sprzeday, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi 11,71% wartoci przychodw ze sprzeday.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za pierwszy kwarta 2011 roku wynis 46 652 tysice zotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za analogiczny okres roku 2010 wynis 53 343 tysice zotych.

 

W przekazanym w dniu dzisiejszym raporcie biecym, zarzd spki Poltronic S.A. notowanej na rynku NEW CONNECT informuje, e przychody w miesicu marcu wyniosy 1668,1 tys. z i byy najwyszym przychodem miesicznym w historii spki. Jednoczenie przychody caego pierwszego kwartau wyniosy 4114,9 tys. z i byy o 1 % wysze od przychodw IV kwartau 2010 r. i a 2,6 krotnie od przychodw I kwartau ubiegego roku.

Jednoczenie spka informuje o wzrocie rentownoci operacyjnej (mara EBIT) w pierwszym kwartale o 3,5 %.
Przypomnijmy ,e w IV kwartale spka przy przychodzie wynoszcym 4092,3 tys z osigna zysk wynoszcy 165,7 tys z. Wysokie przychody I kwartau , mog sugerowa take osignicie podobnego lub nawet wyszego zysku wbiecym kwartale.

Czy te dobre wyniki spowoduj wzrost zainteresowania spk ? Jest to wysoceprawdopodobne , cho w dniu opublikowania raportu po stronie popytowej arkusza zlece nadal tkwio jedynie 600 akcji. Co gorsza strona podaowa wzrosa od ubiegego tygodnia o 25 000 akcji , co wiadczy, e cz akcjonariuszy jest zdecydowana zamkn pozycj na akcjach tej spki.

Last Updated on wtorek, 26 kwietnia 2011 20:06

   

wtorek, 26 kwietnia 2011 19:16

W raporcie przekazanym w dniu 22.04.2011 r. zarzd Mennicy S.A. na wniosek najwikszego akcjonariusza Zbigniewa Jakubasa zwouje na dzie 19.05.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jego celem jest podjcie miedzy innymi uchway w sprwie skupu wasnych akcji w celu umorzenia. W projekcie uchway nie podano ile akcji planuje skupi spka i w jakiej cenie. Enigmatycznie te informuje si o pochodzeniu rodkw na ten kolejny buy back.
Przypomnijmy, e spka prowadzi ju buy back - o ktry wnioskowali inwestorzy finansowi, na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszyw dniu 22 marca. Akcjonariusze (Jakubas nie wzi udziau w gosowaniu) uchwalili nabycie przez firm 360,3 tys. akcji po maksymalnej cenie 120 z. Zainteresowani sprzeda walorw powinni zoy spce oferty do 16 maja. Mennica odkupi papiery od tych, ktrzy zaoferuj najnisz cen. Biecy kurs to 113,9 z.
Latem 2010 roku w podobnym trybie firma nabya papiery za 86 mln z (po kursie 131 z) - gwnie od FIZ Sezam II (za 62 mln zotych) i inicjatora skupu, Jakubasa (za 10,3 mln z).

   

środa, 13 kwietnia 2011 13:58

Ceny towarw i usug konsumpcyjnych w marcu br. wzrosy o 0,9% w porwnaniu do poprzedniego miesica, natomiast w ujciu rocznym inflacja wyniosa 4,3%, poda Gwny Urzd Statystyczny (GUS) w komunikacie w rod. W lutym inflacja roczna wyniosa 3,6% r/r.

Więcej…

   

Poltronic S.A publikacja raportu rocznego

poniedziałek, 11 kwietnia 2011 00:00

W dniu dzisiejszym zosta opublikowany raport roczny spki Poltronic S.A. - notowanej na rynku New Connect. Zgodnie z wczeniejszymi informacjami splka zamkna pierwszy rok swojej dziaalnoci przychodami w wysokoci 11 130 tys. z oraz strat wynoszc 453,6 tys.

W sprawozdaniu zarzdu spka podkrela stay wzrost przychodw w poszczeglnych kwartaach oraz osignicie zysku operacyjnego w IV kwartale ub.r. W ocenie zarzdu rok 2010 by dobrym rokiem , ktry pokaza dynamik rozwoju spki. Warte podkrelenia jest take rentowno brutto sprzeday wynoszca ponad 36 %.

   

piątek, 08 kwietnia 2011 11:28

Dzi na otwarciu giedy w Nowym Yorku srebro przekroczyo poziom 40 $ / uncj . Jest to kolejny rekord notowa tego surowca, w trwajcej od sierpnia ubr. hossie. Srebro odzyskuje dawno utracony blask, a jego cena systematycznie wzrasta. Przewidywania niektrych analitykw mwi nawet o osigniciu 50 $ / uncje na koniec roku. Wzrost cen srebra w dolarach , nie idzie w parze z proporcjonalnym wzrostem cen w zotych. Srebro oczywicie podroao, ponad 100 %, jedna uncja w sierpniu kosztowaa 53 z , a dzi ponad 108 z, jednak umocnienie zotwki spowodowao, e wzrost nie wynosi tak jak w przypadku dolara 130 % .

Marek Styski
www.multi-monety.pl

   

Strona 9 z 18

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>