Błąd
  • XML Parsing Error at 1:113. Error 9: Invalid character

czwartek, 02 stycznia 2014 16:21

Sporo inwestorw zastanawia si jak zmiany zasad inwestowania przez OFE (popularnie nazywane likwidacj OFE) przeo si na notowania na Giedzie Papierw Wartociowych. Odpowiedz na to pytanie mona znale w projekcie rozporzdzenia w sprawie limitw inwestycyjnych. Pomimo , e projekt jest bardziej liberalny od obecnie obowizujcego, to zmniejszenie sumy bilansowej poszczeglnych OFE musi przeoy si na spadek inwestycji w akcje. Niektre szacunki mwi, e OFE zmniejszy swoje zaangaowanie w akcje polskiej giedy a 1,5-1,6 mld zotych. W mojej ocenie kwota ta bdzie troch mniejsza ? okoo 1,2 mld zotych ? z uwagi na fakt, e wyprzeda trwa ju od duszego czasu. To ona wanie bya powodem spadku notowa GPW w grudniu i zakoczeniu roku WIG20 ze strat -7%.

Wniosek nasuwa si oczywisty ? trudno oczekiwa wzrostu naszej giedy w pierwszym proczu 2014. Omijanie spek w ktrych OFE posiada akcje nic tu nie pomoe. Grudzie pokaza , e spadek ?spek OFE? dotyka ca gied ? take maluchw w ktrej OFE nigdy nie byo.

 

czwartek, 15 sierpnia 2013 10:05

Jeli zadamy to banalne z pozoru pytanie 100 profesjonalnym inwestorom, to mog si zaoy, e otrzymamy kilkadziesit rnych odpowiedzi. Dlaczego tak si stanie ? Poniewa na pytanie to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo to co dla jednego eksperta jest dobre, dla drugiego wcale nie musi si wydawa najwaniejsze. Podobnie sprawa ma si z ?tanoci? akcji.

Aby unikn takich sytuacji przez ostatnie 100 lat starano si wypracowa ?obiektywne? kryteria oceny podmiotu. W rezultacie stworzono kilkadziesit rnych wskanikw majcych opisywa sytuacj gospodarcz spki. W zamyle autorw porwnanie wskanikw rnych podmiotw powinno pozwoli na wybranie tych najlepszych. Jeli jednak tych wskanikw jest tak duo to co zrobi? Odpowied jest z pozoru prosta - wystarczy nada kademu wskanikowi pewn ?wag? procentow, co pozwoli nam ustali nam swego rodzaju ranking spek. Ale jak ?wag? nada kademu wskanikowi? W rezultacie wrcilimy do pocztku. Kady inwestor inaczej zdefiniuje to co jest dobre i tanie.

Nie posiadamy sztabu analitykw, ani nieograniczonej iloci czasu na analiz setek bilansw i sprawozda finansowych spek giedowych. Co w takim razie powinnimy zrobi? Wybra to co dla nas jest najwaniejsze. Po przeprowadzeniu takiej mini analizy zaczem si zastanawia co dla mnie oznacza pojcie ?dobra spka?. Czy jest to podmiot ktry przynosi due zyski, czy moe wypaca du dywidend? Po poczeniu rnych wariantw doszedem do wniosku, e dobra firma powinna przede wszystkim osiga du rentowno na swojej dziaalnoci. Nie chodzi mi tu o rentownoci rzdu kilku procent. Szuka bym raczej podmiotw, ktre stale i cigle uzyskuj ponadprzecitn rentowno sigajc ponad 20 % netto. Dlaczego? Bo firmy takie szybciej pomno swj majtek ni inne podmioty ktre zadawalaj si marami np. na poziomie inflacji.

Więcej…

   

piątek, 08 lutego 2013 15:43

Na pocztek moe maa anegdota. Pan A i B postanowili wyjecha na wypraw w gry. Aby j zrealizowa kady postanowi kupi uywany samochd. Pan A bardzo dokadnie sprawdzi poszczeglne podzespoy swojego auta. Pan B zadowoli si dobr opini sprzedawcy. W czasie jazdy po rwnym terenia oba samochody sprawoway si podobnie, ale gdy panowie wjechali w trudny grzysty teren samochd pana B si rozpad i dalej nie jecha. Natomiast pan A bezpiecznie wrci do domu z wyprawy.

W opisanym przykadzie pan A przekadajc to na jzyk inwestycji giedowych zastosowa fundamentalne podejcie do swojego pojazdu. Przed zakupem bardzo dokadnie sprawdzi czy pojazd ma poszczeglne podzespoy w dobrym stanie. Podobnie jest na giedzie. Jeli chcemy kupi dobr spk, naley bardzo dokadnie sprawdzi kady jej element. Jest to szczeglnie wane w okresach zawirowa, kryzysw, gdy s to najlepsze sprawdziany na jako dokonanego przez nas wyboru.

Ktre spki moemy uzna za fundamentalnie dobre?

Literatura w tym zakresie jest bardzo bogata i rni autorzy przypisuj spkom fundamentalnym rne parametry lub waciwoci. Poszczeglnym parametrom przypisuja take rn wielko. Generalnie spka fundamentalna to taka, ktra od minimum 5 lat osiga stae, rosnce z roku na rok zyski, wypaca przy tym dywidend. Ponadto dobrze jest gdy spka ma niskie zaduenie wasne. Przy czym jedni autorzy uwaaj za poziom wystarczajcy nie przekroczenie 30% aktyww. Dla innych poziom ten musi wynosi nie wicej ni 20%. Ponadto spka taka powinna osiga ponad przecitn mar na dziaalnoci operacyjnej oraz mar netto. Dla niektrych autorw wane jest, aby spka funkcjonowaa w przewidywalnej brany finansowej i posiadaa dugoletnie w niej dowiadczenie. Dla innych autorw (Grahamm) wane jest take, aby aktywa spki byy atwo zbywalne. Rozumiej przez to, e mona je zby w okresie maksymalnie 1 roku. Oceniajc spk warto tez spojrze na wskaniki kapitaowe ? wykorzystanie kapitau do aktyww, wskaniki wypacalnoci i oczywicie wartoci rynkowe.

Więcej…

   

poniedziałek, 14 stycznia 2013 14:06

RYS HISTORYCZNY

KIK - Kluby Inwestorw Kapitaowych to podmioty, ktre du popularno zyskay na zachodzie Europy, zwaszcza we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Kluby zrzeszaj osoby fizyczne, ktre wsplnie inwestuj swoje rodki na giedzie oraz w innych formach wzajemnie si przy tym edukujc i wspierajc. Wraz z powstaniem polskiej giedy take zastanawiano si czy Kluby takie nie mogyby powsta w Polsce. Podjto nawet kilka prb ich utworzenia. Przeway jednak pogld, e Kluby nie mog si rozwin w Polsce z uwagi na specyfik polskiego prawa, ktre nie zabezpiecza inwestorw indywidualnych w tego typu inwestycjach. Podjcie dziaalnoci jako osoby prawnej bezpieczniejsze z punktu widzenia poszczeglnego inwestora take posiadao istotn wad, polegajc na podwjnym opodatkowaniu zyskw. tzn. zysk opodatkowany by najpierw w podmiocie prawnym a nastpnie ponownie w momencie przekazania go inwestorowi. Starajc si omin te istotne wady prowadzono eksperymenty ze spkami cywilnymi, jawnymi lub z sp. z o. o. osigajc redni efekt. Zapomniano przy tym o rozwizaniu najprostszym czyli o spdzielni. Kada spdzielnia posiada osobowo prawn majc jednoczenie moliwo posiadania tzw. Zmiennych kapitaw wasnych. Jest to ewenement w prawie gospodarczym, ktry idealnie nadaje si do wykorzystania przy powstaniu KIK.

Więcej…

   

czwartek, 13 września 2012 11:07

Zoto daje sygna kupna. To teza, ktr stawia Maciej Koodziejczyk, Investors TFI w artykule opublikowanym w ? Parkiet? 8-9 wrzenia 2012 r., zaznaczajc, e tezy zawarte w artykule reprezentuj pogldy wasne autora i nie powinny by inaczej interpretowane. Hossa na rynku zota trwa od 11 lat i wiele wskazuje na to, e sytuacja si nie zmieni jeszcze przez kilka nastpnych. Kruszec jest najdroszy od 6 miesicy. W miesicu sierpniu 2012 roku wystpio nagromadzenie szeciu pozytywnych grup czynnikw, ktre w przeszoci rodziy istotne, ponad dwudziestoprocentowe wzrosty cen zota na przestrzeni 3-6 miesicy. Szacuje si e w 2012 roku kurs tego kruszcu moe wzrosn do 2000 dolarw za uncj a w 2013 roku, w obliczu utrzymywania si przyjaznego dla zota otoczenia makroekonomicznego, moe sign nawet 2400 dolarw za uncj. Na potwierdzenie swojej tezy autor przytacza nastpujce argumenty. Jednym z najwaniejszych czynnikw wpywajcych na wzrosty cen zota s ujemne realne stopy procentowe wystpujce w najwikszych gospodarkach krajw rozwinitych - nastpuje spadek realnej wartoci rodkw odkadanych w bankach i w instrumentach rynku pieninego. W zwizku z tym inwestujcy w dziesicioletnie obligacje rzdw krajw rozwinitych (USA, Niemcy, Wlk. Brytania) musz si liczy z realn strat kapitau. Wyszy poziom inflacji bdzie powodowa/pociga za sob nisze realne stopy procentowe. Ujemne realne stopy procentowe napdzaj hoss na zocie. Gdy oszczdzajcy w instrumentach zwizanych z pienidzmi ?papierowymi" (obligacje, depozyty bankowe) nie mog liczy nawet na utrzymanie realnej wartoci swego kapitau, zwracaj si ku ?najtwardszej" z walut ? zotu. Przynosi ono w dugim okresie zwroty powyej inflacji.

Więcej…

   

piątek, 06 kwietnia 2012 12:16

Na pocztek kilka faktw w mini kalendarium:

11 stycze 2012 ? Prezes Spki zapowiada w prasie rekordowe wyniki w skali roku. Cena

akcji 10,88 z.

16 stycze 2012 ? akcje Spki zaczynaj droe. Cena akcji 12,00 z.

16 luty 2012 ? ceny akcji osigaj lokalny szczyt. Cena akcji 13,60 z.

09 marzec 2012 ? Cena akcji 13,14 z rozpoczyna si spadek.

Więcej…

   

Strona 2 z 18

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>